Espoo mukaan eurooppalaisten ihmisoikeuskaupunkien joukkoon?

Espoon kaupunki on sitoutunut toimimaan avoimesti, oikeudenmukaisesti, tasa-arvoisesti, yhdenvertaisesti, inhimillisesti ja suvaitsevasti. Tänään 17. toukokuuta vietämme kansainvälistä homo-, trans- ja bifobian vastaista päivää (International Day Against Homophobia, Transphobia and Biphobia = IDAHOBT), jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta sateenkaarivähemmistöjä kohtaan kohdistuvasta väkivallasta, vihasta ja syrjinnästä positiivisen muutoksen aikaansaamiseksi. IDAHOBIT muistuttaa, että matka on vielä pitkä, ennen kuin kaikki LGBTQ+-ihmiset ovat vapaita ja turvassa vahingoilta.

Eurooppalaisessa vertailussa (2022) Suomi sijoittuu sijalle yksitoista 60 prosentilla ILGA-Euroopan vaatimista toimenpiteistä LGBTI ihmisoikeuksien takaamiseksi. Sija on muuttunut huonompaan suuntaan, kun vielä vuonna 2021 olimme kuudennella sijalla 65 prosentilla.

Edelläkävijäkaupunkina Espoo voisi toimia esimerkillisesti ja kannustaa yhteistyövoimin suomalaisia kuntia mukaan huomioimaan, turvaamaan ja edistämään sateenkaarivähemmistöjen oikeuksia päätöksenteossa ja kunnan palveluissa. Esimerkiksi Espoon tarinan päivityksen yhteydessä järjestettiin useita vähemmistödialogeja. Keskusteluihin oli kutsuttu vähemmistöjen edustajia käsittelemään sitä miltä Espoo näyttäytyy ja mitä Espoon tarinassa pitäisi vähemmistöjen näkökulmasta olla. Keskusteluissa nousi esiin instituutioiden ja rakenteiden merkitys, sillä kaupungin toiminnan tulee rakentua vakiintuneisiin toimintatapoihin, jotka turvaavat moninaisuuden kohtaamisen ja tunnistamisen kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa:

 • Työnantajalla on keskeinen rooli henkilöstönsä kouluttamisessa ja tiedostamisen kasvattamisessa, jotta pystyttäisiin rakentamaan turvallista kaupunkia, joissa ihmiset voisivat kokea olevansa turvallisessa kaupungissa omana itsenään ja arvostettuina asukkaina. Rakenteiden ja periaatteiden tulisi olla yhteisesti hyväksyttyjä ja niiden mukaan tulisi viestiä johdonmukaisesti.
 • Työnantajan velvollisuutena on kouluttaa henkilöstönsä kohtaamaan monenlaisista taustoista tulevia asiakkaita ja asukkaita. Palvelutapahtumissa tulisi huomioida koko ihmisen elämä, elinkaari ja vähemmistöt koko matkan varrella.
 • Vähemmistöihin kuuluvan ei pitäisi olla asemassa, jossa joutuu perustelemaan työntekijälle tilannettaan esimerkiksi perheiden moninaisuus, sukupuolineutraalien tilojen merkitys, käytettävät käsitteet, eroavuus työntekijän vakaumukseen.
 • Kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä tulisi kasvattaa ja tätä kautta lisätä henkilöstön osaamista ja ymmärrystä monenlaisuudesta.
 • Osallistava viestintä, josta myös inklusiivisena viestintänä puhutaan, on keskiössä. Inklusiivisuus merkitsee sitä, että lomakkeet, ohjeet ja tiedotteet on laadittu sillä tavoin, että ne huomioivat monenlaisuuden lähtökohtaisesti.
 • Sanoilla on merkitystä. Sanat kertovat kaupungin arvomaailmasta ja viesti kantaa läpi kaupungin. Sanat kertovat tahtotilasta ja siitä, että yhä useamman pitäisi kokea kuuluvansa joukkoon.

Tänään liputamme sateenkaarilipuilla, mutta tavoitteena on tehdä enemmän. Lähes viidesosa Espoon valtuutetuista ovat sitoutuneita Setan sateenkarikunnan sitoumukseen ja toivomme, että loputkin valtuutetut sitoutuvat edistämään tätä tärkeää asiaa.

Me olemme sitoutuneet sateenkaarikunnan valtuutettuina

 1. aktiivisesti edistämään sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja hyvinvointia sekä kaikkien yhdenvertaisuutta kunnassa,
 2. työskentelemään sateenkaari-ihmisiin kohdistuvaa syrjintää ja vihapuhetta vastaan sekä
 3. varmistamaan, että sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen oma ääni kuuluu päätöksenteossa.

Lisäksi Setan nuorisotoimikunta tuotti valtuutetuille muistilistan sateenkaarinuorten huomioimiseen:

 • Kunnissa tulisi avata keskustelua sateenkaariasioiden epäkohdista sekä olla jatkuvasti nostamassa niitä pöydälle huomattavasti nykyistä avoimemmin, niin päättäjien kuin koko kunnankin tasolla.
 • Vihapuhetta ei hyväksytä niin itseltä kuin muiltakaan: tähän puututaan selkeästi!
 • Sateenkaarinuoret on otettava huomioon ja heitä tulee osallistaa esimerkiksi koulujen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmia tehdessä. Suunnitelmat tulee myös päivittää tarpeeksi usein.
 • Terveydenhuollon, päiväkotien, kouluterveydenhuollon sekä muiden kunnallisten palveluiden toiminnassa tulee olla riittävä saateenkaaritietoisuus, jotta toiminnassa osataan huomioida sateenkaarilapset ja -nuoret.
 • Nuorisotilat, harrastukset ja muut vapaa-ajan tilat tulee tehdä sateenkaarinuorille turvallisiksi.
 • Toiminnallisia seksuaalisuutta, päihteitä, arvoja ja asenteita käsitteleviä teemapäiviä olisi hyvä järjestää useita kertoja lapsen koulutaipaleen aikana.
 • Kunnassa tulee järjestää pride-liputus pride-viikon tai -kuukauden aikana.
 • Paikallisen Setan sekä muiden mahdollisten sateenkaarevien toimijoiden järjestämää toimintaa tulisi tuoda sateenkaarinuorten tietoisuuteen.

Sitoumuksen allekirjoittaneet

 • Ahlfors Tiina, Vasemmistoliitto
 • Arstila Leila, Vihreä liitto
 • Hietanen-Tanskanen Ira, Kansallinen Kokoomus
 • Hyrkkö Saara, Vihreä liitto
 • Karimäki Johanna, Vihreä liitto
 • Katainen Mervi, Kansallinen Kokoomus
 • Lindholm Julia, Kansallinen Kokoomus
 • Marttila Helena, Suomen Sosialidemokraattinen Puolue
 • Puntila Päivi, Ruotsalainen kansanpuolue
 • Seppälä Peppi, Vihreä liitto
 • Uotila Kari, Vasemmistoliitto
 • Vanhanen Joel, Kansallinen kokoomus
 • Vuornos Henrik, Kansallinen Kokoomus

SETA päivitti listan viimeisen kerran 11.6.2021 klo 15.15.

Koskaan ei ole liian myöhäistä sitoutua

Kannustamme kaikkia valtuutettuja tutustumaan ja sitoutumaan Setan sateenkaarikuntaan. Voit ilmoittaa sitoumuksestasi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalle: Kaarina Salonen, moninaisuus- ja osallisuusasioiden päällikkö, kaarina.salonen(at)espoo.fi.

Vaihtoehtoisesti Espoon kaupungin tulisi soveltaa laajempaa EU:n ihmisoikeuskaupunkikonseptia. Ihmisoikeuskaupunki on kaupunki, joka on sitoutunut ihmisoikeuksien edistämiseen ja turvaamiseen. Sitoutumisen muodot ja toimeenpanotavat vaihtelevat:

Tereza Dickson
tasa-arvon ja yhdenvertaisuustoimikunnan jäsen
Setan sateenkaarikunnan sitoumuksen allekirjoittanut

Katso video Human Rights Cities put human rights on the map.(ulkoinen linkki)

Leave a Comment